تیغه کرکره برقی غضروف دار شباهت بسیاری به تیغه کرکره های آلومینیومی دارد با این تفاوت که هر دو تیغه از طریق یک غضروف اس شکل به یکدیگر متصل می شوند . این غضروف باعث حرکت نرم و کرکره برقی به سمت بالا و پایین می شود و صدای به مراتب کمتری نیز تولید می کند . اندازه تیغه کرکره برقی غضروف دار معمولا ۹۰ است که ۷۰ سایز تیغه و ۲۰ سایز غضروف است .

 مزایای تیغه کرکره برقی غضروف دار

 مهمترین مزیت تیغه کرکره برقی غضروف دار صدای کم وحرکت روان کرکره برقی هایی است که از این نوع تیغه استفاده می کنند .

 معایب تیغه کرکره برقی غضروف دار

 وزن کرکره برقی ساخته شده از این نوع تیغه به مراتب خیلی زیاد است و این امر باعث می شود تا حتما از موتور کرکره برقی ساید استفاده شود تا بعدها در زمان استفاده دچار مشکل نشوید .

نکاتی درباره استفاده از تیغه کرکره برقی غضروف دار

 تیغه کرکره برقی غضروفی را می توان به صورت رنگی استفاده کرد . یعنی تیغه ها به یک رنگ باشند و غضروف مابین آن به یک رنگ دیگر . همچنین می توان از ترکیب تیغه کرکره های عرض ۶۰ با عرض ۳۰ نیز کرکره برقی روان ایجاد کرد در این روش به جای غضروف از تیغه کرکره کوچکتر استفاده می شود .