قالب و فرم این درب ها به این صورت است که دو لنگه درب در کنار هم قرار میگیرند و باز شدن درب ها توسط جک پارکینگی فضای خوبی برای تردد وسایل نقلیه فراهم می سازد جک پارکینگی دو لنگه بیشترین استفاده را دارد و می توان گفت بیش از ۸۰ درصد جک پارکینگی مورد استفاده در ساختمان ها جک پارکینگی دو لنگه می باشد جک پارکینگی دو لنگه برای ساختمان های مسقف یا حیاط دار استفاده می شود و به اندازه طول هر لنگه باید فضای داخلی آن را آزاد گذاشت تا جای خالی برای باز و بسته شدن درب محیا باشد

 

جک پارکینگی پروتکو فراز ۴P

ساخت کشور ایران ایتالیا

حداکثر توان جابجایی ۳۰۰کیلوگرم برای هر دهنه

ولتاژه ورودی ۲۳۰حداکثر زاویه باز شدن ۱۱۰ درجه

 

جک پارکینگی پروتکو فراز ۴S

ساخت کشور ایران ایتالیا

حداکثر توان جابجایی ۳۵۰ کیلوگرم برای هر لنگه

حداکثر عرض درب ۳ متر برای هر لنگه

حداکثر زاویه باز شدن ۱۱۰ درجه

ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت

 

جک پارکینگی V2

ساخت کشور ایتالیا

حداکثر توان جابجایی ۴۰۰ کیلوگرم

حداکثر عرض درب ۵٫۲۰ متر برای هر لنگه

ولتاژ ورودی ۲۳۰ ولت

قابلیت باز شدن ۱۲۰درجه

 

جک پارکینگی پروتکو لیدر۴

ساخت کشور ایتالیا

توانایی جابجایی ۳۰۰ کیلوگرم

عرض درب حداکثر ۳ متر

حداکثر باز شو ۱۲۰ درجه

 

جک پارکینگی دو لنگه فک FAAC

ساخت کشور ایتالیا

حداکثر توان جابجایی ۳۵۰ کیلوگرم

حداکثر عرض درب ۱٫۸۰

حداکثر بازشو ۹۵ درجه

 

جک پارکینگی دو لنگه لایف Life

ساخت کشور ایتالیا

حداکثر توان جابجایی۲۵۰ کیلوگرم

حداکثر عرض درب ۲٫۵متر

حداکثر بازشوی درب ۹۵ درجه

 

جک پارکینگی جنیوس

ساخت کشور ایتالیا

حداکثر توان جابجایی ۳۰۰ کیلوگرم

حداکثر عرض درب ۲٫۵ مترحداکثر بازشوی درب ۱۱۰ درجه

 

جک دو لنگه آلدو

ساخت کشور ایران

حداکثر توان جابجایی حداکثر ۲۸۰ کیلوگرم

حداکثر عرض درب ۲٫۵ متر

حداکثر باز شو ۱۲۰ درجه

 

  جک دو لنگه فراز ۶s

ساخت کشور ایران ایتالیا

حداکثر توان جابجایی ۲۵۰ کیلوگرم

حداکثر عرض درب ۴ متر

حداکثر بازشو ۱۳۰ درجه

 

جک پارکینگی دو لنگه Cucci

ساخت کشور ایتالیا

حداکثر توان جابجایی ۳۰۰ کیلوگرم

حداکثر عرض درب ۳ متر

حداکثر بازشو ۱۲۰ درجه

 

جک پارکینگی زومر SOMMER

ساخت کشور آلمان

حداکثر توان جابجایی ۲۵۰ کیلوگرم

توان مصرفی ۲۴ ولت

حداکثر عرض درب ۲٫۵ متر