برخی از مزایای تیغه های شفاف (تیغه های پلی کربنات)

– استحکام وامنیت بالا

-ضد اشعه فرا بنفش

– مقاومت در مقابل آتش سوزی

– قابلیت اتصال  با تیغه های آلومینیومی

-یکسان  بودن نمای پشت وروی تیغه

-امکان حک لوگو توسط اشعه لیزر

-تنوع رنگی قطعات پلی کربنات

-تنوع رنگی لوله های فولادی وآلومینیومی با رنگ الکترواستاتیک

-امکان استفاده از لوله های فولادی استیل یا آلومینیوم آنادایز

-طراحی منحصر به فرد قطعات با حداکثر ثبات لغزشی پنل ها در جهت عرضی

تیغه های پلی کربنات تولید شده دارای ویژگی های زیر است :

مشخصات مکانیکی و فیزیکی تیغه های ۱۱۰ شفاف

۱۱۰ شفاف پلی کربنات

 کیلوگرم(Kg)12      وزن هرمتر مربع

 متر (M)6              بیشترین عرض قابل نصب

 متر (M)8              بیشترین ارتفاع قابل نصب

 میلی متر (M)110 پهنای مفید تیغه

 میلی متر (M)140 عرض مفید تیغه

۹تیغه       تعداد تیغه در هر متر مربع