آسانسور وسیله حمل و نقل عمودی است که با سیستم تعلیق و تعادل نیروی محرکه عمل جابه جایی انجام می دهد. برای آشنایی بیشتر با این وسیله باید گفت که بشر در قرن های گذشته از بالابر استفاده کرده است. اما پایه گذار علمی و طراح آن به شکل امروزی دانشمند و ریاضی دان بزرگ اتوود است. وی با ساختن ماشین اتوود که عبارت بود از دو وزنه که با یک نخ به یکدیگر مربوط می شدند و روی قرقره ها بالا و پایین می رفتند، توانست طرح ابتدایی یک آسانسوررا ارائه دهد.

 

 

اولین آسانسوری که برای انتقال مسافر طراحی و استفاده شد در سال ۱۷۴۳ میلادی در فرانسه ودر قصر شاه لوئیس پانزدهم بود.این وسیله فقط یک طبقه حرکت می کرد که در آن زمان به نام “صندلی پرنده” شناخته شد. این آسانسور در بیرون قصر قرار گرفته بود و به بالکن قصر شاه دسترسی داشت. مکانیزم آن شامل وزنه و چرخ قرقره هایی بود که توسط تعدادی از افراد با دستور شاه به سمت بالا و پایین حرکت می کرد.

 

آغاز تحول در صنعت آسانسور

در سال ۱۸۵۰ میلادی آسانسورهای هیدرولیک و بخار به دنیا معرفی شدند و سال ۱۸۵۲ اوج تحول در تاریخ این صنعت بود.اولین اختراع جهانی آسانسور توسط اوتیس انجام شد. نصب و بهره برداری از اولین آسانسور حمل مسافر سال ۱۸۵۷ میلادی در نیویورک انجام شد.پس از مرگ اتیس در سال ۱۸۶۱ میلادی، پسرانش چارلز و نورتن کار پدر را ادامه داده و در سال ۱۸۶۷ میلادی، شرکت برادران اتیس را پایه گذاری نمودند.در سال ۱۸۷۳ میلادی، بیش از ۲۰۰۰ آسانسور اتیس در ساختمان ها، هتل ها و فروشگاه ها در سرتاسر آمریکا مورد بهره برداری قرار گرفت.در حال حاضر ۱٫۷ میلیون آسانسور، ساخت شرکت اتیس در بیش از۲۰۰ کشور دنیا در حال سرویس دهی به مسافرین می باشد.